Reklamacje i zwroty

Regulacje odnośnie do prawa odstąpienia od umowy, w tym ograniczeń tego prawa, znaleźć można w regulaminie znajdującym się zakładce regulamin. Prawa rękojmi można znaleźć w regulaminie znajdującym się w odpowiedniej zakładce. Procedura reklamacji: Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem e-mail podanym poniżej lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy (również znajduje się poniżej). Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. W przypadku otrzymania uszkodzonego produktu — zdjęcie obrazujące uszkodzenie. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Uprzejmie prosimy o nieodsyłanie reklamowanych produktów bez wcześniej konsultacji z naszym działem reklamacji. Prosimy w tym celu o przesłanie wiadomości na adres: michal_witczak@icloud.com.  Odstąpienie od umowy: dokonując u nas zakupu niezwiązanego bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową, przysługuje Ci na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. List bądź paczkę z produktami do zwrotu proszę nadać przesyłką rejestrowaną (poleconą) na poniższy adres: Łukasz Witczak, Ul. Lubelska 139C, 26-600 Radom Przesyłki z płatnością przy odbiorze zostaną odesłane. Przydatne dokumenty: – Pobierz formularz reklamacji. – Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy. – Wzór formularza odstąpienia od umowy. – Wersja edytowalna formularza odstąpienia od umowy. Informujemy, że stosujemy Kodeks dobrych praktyk, czyli zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami. W przypadku jakichkolwiek pytań, czy wątpliwości zapraszamy do kontaktu z nami. Dane kontaktowe: e-mail: lukasz.witczak@proinstal-radom.pl telefon: +48 500 870 190 Dane właściciela firmy: Łukasz Witczak Ul. Lubelska 139C 26-600 Radom Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Białymstoku. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może też złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Updating…
  • Brak produktów w koszyku.